Kamervraag 2012Z10196

Het bericht dat de gemeente Almelo circussen weert met wilde dieren

Ingediend 22 mei 2012
Beantwoord 11 juni 2012 (na 20 dagen)
Indieners Han ten Broeke (VVD), Johan Houwers (VVD)
Beantwoord door Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
Onderwerpen bestuur cultuur en recreatie dieren economie gemeenten landbouw overige economische sectoren recreatie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z10196.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2730.html
1. Tubantia, 8 mei 2012.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Geen circussen met wilde dieren meer in Almelo»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Op grond waarvan hebben de gemeenten Almelo, Heemskerk, Den Haag, Groningen en Amsterdam besloten dat circussen met wilde dieren niet langer zijn toegestaan?

  Het is mij niet bekend of er bij alle genoemde gemeenten sprake is van een voorkeursbeleid. Uit de media ontstaat het beeld dat er zorgen zijn omtrent het welzijn van dieren of de herkomst van dieren of er zijn ethische overwegingen.
  Zoals aangegeven in reactie op eerdere Kamervragen2 hebben gemeenten een autonome regelgevende bevoegdheid, die onder meer wordt begrensd door regelgeving op rijks- en provinciaal niveau. De Gezondheids- en welzijnswet voor dieren is gericht op maatregelen ter bevordering van het dierenwelzijn. Uit het gemeenterecht vloeit voort dat gemeenten in zo’n geval niet bevoegd zijn om vanuit een oogpunt van dierenwelzijn eigen regels over dieren te stellen.
  Dit is bevestigd in een uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State3.
  Gemeenten hebben wel de bevoegdheid om met een ander oogmerk regels te stellen inzake dieren, mits deze regels niet in strijd zijn met de normen in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld regels stellen over circussen in het belang van de openbare orde of veiligheid.

 • Vraag 3
  Was er in alle gevallen sprake van een bedreiging van de openbare orde? Zo nee, deelt u de opvatting dat gemeenten dan niet bevoegd zijn om dergelijke besluiten te nemen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Bent u bereid om de wet- en regelgeving zodanig aan te passen dat gemeenten op grond van voorkeursbeleid geen circussen meer kunnen weigeren als zij voldoen aan de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren? Zo nee, waarom niet?

  Nee. Zowel de wetgeving als de rechtspraak hebben duidelijke kaders aangegeven.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z10196
Volledige titel: Het bericht dat de gemeente Almelo circussen weert met wilde dieren
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2730
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Houwers en Ten Broeke over het bericht dat de gemeente Almelo circussen weert met wilde dieren