Kamervraag 2010Z11561

De instructie voor diplomaten over deelname aan coalitie(-onderhandelingen) door de PVV

Ingediend 12 augustus 2010
Beantwoord 14 september 2010 (na 33 dagen)
Indiener Alexander Pechtold (D66)
Beantwoord door Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z11561.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3237.html
1. NRC, 10 augustus 2010 http://www.nrc.nl/binnenland/article2598591.ece/Advies_over_PVV_voor_diplomaten
2. «This means that the PVV would sign an agreement committing it to support certain policies of a minority government, so that the government could count on a parliamentary majority on those issues.»
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op de door NRC gepubliceerde instructie voor diplomaten over de deelname van de PVV aan de coalitie(-onderhandelingen)?1

  Ik heb het betreffende stuk in NRC gelezen.

 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat dit memo authentiek is? Zo niet, kunt u aangeven wat de status van deze instructie wel is? Zo niet, is er een memo naar posten/diplomaten gegaan? Kunt u die aan de Kamer sturen? Zo nee, waarom niet?

  Er is geen sprake van een instructie aan de Nederlandse posten in het buitenland. Er is aan een kleine groep ambassades een informatief bericht toegegaan over het formatieproces in Nederland, met enkele elementen van publieksdiplomatie, die desgewenst gebruikt zouden kunnen worden op passieve basis.

 • Vraag 3
  Kunt u aangeven wat uw betrokkenheid en rol was bij de totstandkoming van dit memo?

  Dit bericht is binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken opgesteld en verzonden. Voor verzending heb ik kennisgenomen van dit bericht.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat u uw rol als onderhandelaar namens het CDA en die van (demissionair) minister van Buitenlandse Zaken strikt gescheiden dient te houden?

  Ja.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat het bijzonder vreemd is dat in het licht van de pertinente weigering van de 3 onderhandelaars – waarvan u er een bent – deel te nemen aan het vorige week gehouden Kamerdebat en duidelijkheid te verschaffen over de status van het te vormen kabinet (bijzonder meerderheids- of minderheidskabinet), nu in dit memo zo stellig staat dat er een minderheidskabinet komt?2

  Neen. In het bericht staat opgenomen dat er op dit moment gesprekken gaande zijn over de vorming van een nieuw kabinet.

 • Vraag 6
  Hoe verhoudt de instructie om niets te zeggen over deelname van de PVV aan gesprekken over een mogelijke coalitie van CDA en VVD zich tot het feit dat deze partij wel met CDA en VVD onderhandelt over zowel een regeerakkoord als een gedoogakkoord?

  Van een dergelijke instructie is geen sprake. Er staat dat er op dit moment wordt gesproken over parlementaire steun van de PVV aan een kabinet van VVD en CDA.

 • Vraag 7
  Kunt u die duidelijkheid nu alsnog verschaffen?

  Zie antwoord vragen 5 en 6

 • Vraag 8
  Wat zou deelname van de PVV aan de coalitie betekenen voor de behandeling van moslims in Nederland?

  Op dit moment zijn gesprekken gaande over de vorming van een nieuw kabinet. Op de uitkomsten daarvan wil ik als minister van Buitenlandse Zaken niet vooruit lopen.

 • Vraag 9
  Hoe beoordeelt u de consequenties van deelname van de PVV aan de regeringscoalitie voor de Nederlandse belangen in de rest van de wereld en de belangen van Nederlanders elders in de wereld?

  Zie antwoord vraag 8.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z11561
Volledige titel: Vragen van het lid Pechtold (D66) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de instructie voor diplomaten over deelname aan coalitie(-onderhandelingen) door de PVV (ingezonden 12 augustus 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3237
Volledige titel: Vragen van het lid Pechtold (D66) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de instructie voor diplomaten over deelname aan coalitie(-onderhandelingen) door de PVV (ingezonden 12 augustus 2010).