Kamervraag 2010Z11116

Dat jongeren vaak alcoholreclame in de bioscoop zien

Ingediend 20 juli 2010
Beantwoord 8 september 2010 (na 50 dagen)
Indieners Jasper van Dijk (SP), Nine Kooiman (SP)
Beantwoord door Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen cultuur en recreatie gezondheidsrisico's jongeren media zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z11116.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3281.html
1. Persbericht STAP, 19 juli 2010 : http://www.stap.nl/nl/nieuws/persberichten.html/3490/895/alcoholreclame-in-de-bioscoop-bereikt-veel-kinderen#p3490
2. Kamerstuk 27 565, nr. 92.
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht dat jongeren vaak alcoholreclame in de bioscoop zien?1

  Ik heb van dit bericht kennis genomen en heb het onderzoek van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid gelezen.

 • Vraag 2
  Is het waar dat bij films voor bezoekers van 6 jaar en ouder bij ruim 50 procent van de voorstellingen alcoholreclame werd uitgezonden? Zo ja, wat gaat u hiertegen ondernemen?

  Dit gegeven is inderdaad uit het onderzoek af te leiden. Mijn departement zal over deze materie in gesprek gaan met de bioscoop (reclame) exploitanten en de STIVA, de koepel van de alcoholindustrie die toezicht houdt op de zelfregulering inzake alcoholreclame.

 • Vraag 3
  Bent u zich ervan bewust dat alcoholreclame bij jongeren leidt tot een verhoging van de alcoholconsumptie? Zo ja, bent u bereid om alcoholreclame zo veel mogelijk te beperken en zoveel mogelijk te verbieden? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen? Zo nee, waarom niet?

  Ja. Uit onderzoek is inderdaad gebleken dat alcoholreclame tot een verhoging van de alcoholconsumptie leidt. In de afgelopen kabinetsperiode is er al een beperkingsmaatregel ingevoerd, namelijk een verbod op alcoholreclame voor radio en televisie tussen 06.00–21.00 uur. Zie ook het antwoord op vraag 2.

 • Vraag 4
  Welke maatregelen gaat u nemen aangezien alcoholfabrikanten hun eigen reclamecode overtreden?

  Indien hier sprake is van overtreding van de reclamecode, dan ga ik ervan uit dat de zelfregulering haar werk doet en hier tegen optreedt. Mijn departement zal in gesprek gaan met de STIVA en hen hierop wijzen.

 • Vraag 5
  Bent u nog steeds van mening dat veel waarde gehecht moet worden aan zelfregulering? Zo nee, welke maatregelen gaat u nemen?2

  Ja.

 • Vraag 6
  Bent u bereid om bij alcoholfabrikanten strenger te controleren of zij zich aan de code houden dat drankreclame geen (bioscoop)publiek mag bereiken dat voor meer dan 25 procent uit minderjarigen bestaat? Zo nee, waarom niet?

  Nee, zie mijn antwoord op vraag 4.

 • Vraag 7
  Bent u bereid om de code van de alcoholfabrikanten dat drankreclame geen (bioscoop)publiek mag bereiken dat voor meer dan 25 procent uit minderjarigen bestaat, om te zetten in een wettelijke regel? Zo nee, waarom niet?

  Nee, dit kan via zelfregulering worden bereikt. Ik wil deze mogelijkheid eerst benutten voordat ik wettelijke maatregelen overweeg.

 • Vraag 8
  Bent u bereid om dezelfde regels voor alcoholreclame in de bioscoop te hanteren als deze momenteel gelden voor alcoholcontrole op radio en tv, waar voor 21.00 uur geen reclame voor drank meer mag worden uitgezonden? Zo nee, waarom niet?

  Ik zal allereerst in gesprek gaan met de STIVA en de bioscoop (reclame) exploitanten. Wanneer noodzakelijk kan een volgend kabinet desgewenst nadere regels aan alcoholreclame in de bioscoop stellen in een AMvB op grond van de Drank- en Horecawet. De regering heeft hier tot op heden geen gebruik van gemaakt.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z11116
Volledige titel: Vragen van de leden Kooiman en Van Dijk (SP) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Jeugd en Gezin over dat jongeren vaak alcoholreclame in de bioscoop zien (ingezonden 20 juli 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3281
Volledige titel: Vragen van de leden Kooiman en Van Dijk (SP) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Jeugd en Gezin over dat jongeren vaak alcoholreclame in de bioscoop zien (ingezonden 20 juli 2010).