Kamervraag 2010Z10528

Europese richtsnoeren staatssteun zeehavens

Ingediend 5 juli 2010
Beantwoord 27 augustus 2010 (na 53 dagen)
Indieners Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD), Cora van Nieuwenhuizen (VVD)
Beantwoord door Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
Onderwerpen economie europese zaken internationaal markttoezicht verkeer water
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z10528.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3177.html
1. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2010-3085&language=NL (3 mei 2010)
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het feit dat de Europese Commissie al jaren «intensief» schijnt te werken aan ontwerprichtsnoeren staatssteun zeehavens?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u tevens bekend met het feit dat de Europese Commissie, ondanks eerdere toezeggingen om de ontwerprichtsnoeren eind 2009 af te ronden, nu stelt dat het een belangrijke kwestie betreft die zorgvuldige analyse vereist?

  Ja.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat nog meer vertraging onacceptabel is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen bent u voornemens te nemen?

  Ik deel die mening. Verschillende malen heb ik de Commissaris aangesproken op het uitblijven van de richtsnoeren. Zo lang ik in functie ben, zal ik dat blijven doen.

 • Vraag 4
  Bent u bereid het belang van de ontwerprichtsnoeren, en een spoedige adoptie daarvan, zo spoedig mogelijk in de Transportraad ter sprake te brengen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer?

  Ja, als de gelegenheid zich voordoet en ik nog een (informele) Transportraad zal bijwonen, dan zal ik dat ter sprake brengen.

 • Vraag 5
  Bent u tevens bereid dit onderwerp actief bij de Europese Commissie te adresseren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer en op welke wijze?

  Ja, zie vraag 4. Daarnaast kan ik melden dat mijn inspanningen in deze ertoe hebben geleid dat ambtenaren van mijn ministerie zijn uitgenodigd door DG Concurrentie om binnenkort van gedachten te wisselen over en een toelichting te geven op de Nederlandse praktijk inzake staatssteun voor zeehavens. Daarnaast is mijn Ministerie in overleg met de Duitse collega’s om een gezamenlijk standpunt richting de Europese Commissie te formuleren.

 • Mededeling - 9 juli 2010

  Op 5 juli ontving ik de Kamervragen van uw Leden Van Nieuwenhuizen en Hennis-Plasschaert over Europese richtsnoeren staatssteun zeehavens. Het lukt mij niet om deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. Ik zal u de beantwoording van de vragen zo spoedig mogelijk doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z10528
Volledige titel: Vragen van de leden Van Nieuwenhuizen en Hennis-Plasschaert (beiden VVD) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over Europese richtsnoeren staatssteun zeehavens (ingezonden 5 juli 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3177
Volledige titel: Vragen van de leden Van Nieuwenhuizen en Hennis-Plasschaert (beiden VVD) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over Europese richtsnoeren staatssteun zeehavens (ingezonden 5 juli 2010).