Nr. 4 BRIEF VAN HET LID SJOERDSMA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 april 2019

Hierbij deel ik u mede dat de verdediging van bovengenoemd initiatiefwetsvoorstel in het vervolg door de leden Sjoerdsma, Asscher en Van Rooijen zal worden gevoerd.

Sjoerdsma