80,7 %
19,3 %

D66

CDA

DENK

SP

FVD

SGP

PvdA

GL

PVV

VVD

PvdD

CU

50PLUS


Nr. 18 MOTIE VAN HET LID KOOPMANS C.S.

Voorgesteld 8 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Autoriteit Persoonsgegevens onafhankelijk is en zowel een handhavingstaak als een voorlichtingstaak heeft;

overwegende dat ondernemers, sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties, kerkgenootschappen en private personen nog veel vragen hebben over de inhoud en reikwijdte van de regels inzake gegevensverwerking;

overwegende dat in de fase waarin nog veel vragen zijn over de regels, de overheid zich zo hulpvaardig mogelijk moet opstellen en zich dus primair behoort te richten op voorlichting en hulp bij de interpretatie en uitvoering van de regelgeving, onverlet haar handhavingstaak inzake bewuste schendingen;

verzoekt de regering, dit standpunt uitdrukkelijk onder de aandacht van de Autoriteit Persoonsgegevens te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Van der Graaf

Van Dam

Verhoeven

Van der Staaij