Kamerstuk 32123-X-58

Motie Poppe/Van Velzen over uitsluitend werven via advertenties

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010


18,0 %
82,0 %

Verdonk

GL

PvdA

SP

CDA

PvdD

VVD

SGP

D66

CU

PVV


32 123 X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010

nr. 58
MOTIE VAN DE LEDEN POPPE EN VAN VELZEN

Voorgesteld 3 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Defensie met tv-spots mensen wil werven voor defensie waarbij het werk bij Defensie eenzijdig belicht wordt;

overwegende, dat:

– tv-spots veel geld kosten;

– het aantal openstaande vacatures nog altijd groot is en er vooral specialistisch personeel gevraagd wordt;

van mening, dat Defensie gerichter dient te werven op vakbekwaamheid en vakspecialismen;

verzoekt de regering te stoppen met tv-spots en slechts via advertenties gericht op gewenste vakgebieden personeel te werven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Poppe

Van Velzen