Kamerstuk 32123-X-56

Motie Poppe/Van Velzen over nazorgbeleid voor militairen na uitzending

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010


22,7 %
77,3 %

GL

Verdonk

PVV

VVD

CDA

PvdA

PvdD

SP

SGP

CU

D66


32 123 X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010

nr. 56
MOTIE VAN DE LEDEN POPPE EN VAN VELZEN

Voorgesteld 3 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat het huidige nazorgbeleid ontoereikend is;

constaterende, dat 58% van de aangeschreven militairen na een uitzending niet reageert op het nazorginvulformulier;

overwegende, dat:

– aandacht voor gevolgen van een uitzending door persoonlijke benadering het gevoel van erkenning en vertrouwen bevordert;

– mogelijke gevolgen van een uitzending voor de gezondheid in een zo vroeg mogelijk stadium onderkend moeten worden;

– daarbij de onderdeelarts, en zijn collega de huisarts van de militair, in samenwerking een belangrijke eerstelijnsrol kunnen vervullen;

verzoekt de regering als nazorgbeleid de onderdeelarts militairen en zijn/haar naasten na terugkeer van een uitzending regelmatig persoonlijk te laten benaderen en de huisarts, bij eventuele zorgelijke bevindingen, te informeren en te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Poppe

Van Velzen