Kamerstuk 32123-VIII-90

Motie Atsma c.s. over aanpassing van de verplichte doorgifte in het waarborgmodel

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 90
MOTIE VAN HET LID ATSMA C.S.

Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 30 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet een nieuw model voor consumenteninvloed op het aanbod van de kabel voorstelt;

constaterende, dat een aantal op de Nederlandse kijkers gerichte buitenlandse zenders zich onttrekt aan de Nederlandse regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van de Kijkwijzer en reclamebeperkingen, waardoor een ongelijk speelveld ontstaat tussen Nederlandse zenders en buitenlandse zenders die zich op de Nederlandse kijker richten;

van mening, dat een dergelijk ongelijk speelveld onwenselijk is;

van mening, dat buitenlandse zenders die Nederlandse ondertiteling of specifiek op Nederland gerichte reclame uitzenden als op de «Nederlandse kijker gerichte zenders» beschouwd moeten worden;

verzoekt de regering het waarborgmodel zodanig aan te passen dat de op de Nederlandse kijkers gerichte buitenlandse zenders die zich niet expliciet vrijwillig conformeren aan de Nederlandse regelgeving op het gebied van onder andere het uitzenden van reclame en de Kijkwijzer, geen aanspraak kunnen maken op verplichte doorgifte zoals voortvloeit uit het voorgestelde waarborgmodel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Atsma

Jasper van Dijk

Voordewind