Kamerstuk 32123-VIII-108

Onderzoek naar de mogelijkheid een garantiefonds in te richten voor schoolbesturen in het onderwijs

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 27 januari 2010
Indiener(s): Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA), Sharon Dijksma (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen: basisonderwijs begroting financiƫn onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-108.html
ID: 32123-VIII-108

32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 108
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 januari 2010

Tijdens het debat over de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gemeld dat er verkenningen komen naar de mogelijkheid om een waarborgfonds in te richten voor het primair onderwijs en voor het voortgezet onderwijs. Het gaat dan om fondsen die investeringsrisico’s dekken, niet om een herverdeling van vermogens van schoolbesturen. Onderzocht wordt waar schoolbesturen in de betreffende sectoren het meest behoefte aan hebben. Daarbij kan zonodig worden gekeken naar ervaringen met dergelijke fondsen in andere sectoren en naar de ervaring in eigen huis, met het waarborgfonds kinderopvang.

Bij de verkenningen zullen de VO-raad en de PO-raad uiteraard een rol spelen. In de PO-sector vindt op dit moment een evaluatie van de lumpsumbekostiging plaats, waarbij ook de mogelijkheid van een waarborgfonds wordt betrokken. De uitkomsten van de evaluatie worden in april verwacht.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. A. M. Dijksma

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart