Kamerstuk 32052-19

Motie Anker en Spekman over het meenemen van een buitenlandse partner door Nederlandse expats bij een tijdelijke terugkeer naar Nederland

Dossier: Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten in verband met de versterking van de positie van de referent in het reguliere vreemdelingenrecht en versnelling van de vreemdelingenrechtelijke procedure (Wet modern migratiebeleid)


94,0 %
6,0 %

SGP

VVD

PvdA

Verdonk

CDA

PvdD

GL

CU

SP

D66

PVV


32 052
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten in verband met de versterking van de positie van de referent in het reguliere vreemdelingenrecht en versnelling van de vreemdelingenrechtelijke procedure (Wet modern migratiebeleid)

nr. 19
MOTIE VAN DE LEDEN ANKER EN SPEKMAM

Voorgesteld 11 februari 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Nederlandse expats die in een ander land gaan werken en daar een buitenlandse partner vinden, regelmatig aangeven bij een terugkeer vanwege een tijdelijk verblijf in Nederland dat langer zal duren dan een halfjaar, grote moeite te ondervinden om ook hun buitenlandse partner mee te kunnen nemen en om die reden soms zelfs afzien van een tijdelijke terugkeer naar hun vaderland;

van mening, dat voor deze specifieke groep geen onnodige belemmeringen moeten worden opgeworpen indien zij voor een bepaalde tijd in Nederland terug willen keren;

verzoekt de regering de belemmeringen en mogelijke oplossingen in regelgeving en dienstverlening voor het meenemen van een buitenlandse partner door Nederlandse expats bij een tijdelijke terugkeer naar Nederland in kaart te brengen en de Kamer daarover binnen drie maanden te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Anker

Spekman