Kamerstuk 31792-V-4

Amendement van het lid Gill'ard C.S. ter vervanging van nr. 3 over de productontwikkeling van hittebestendig oxytocine

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)


93,3 %
6,7 %

SP

GL

D66

PvdD

PvdA

VVD

CU

SGP

PVV

CDA

Verdonk


31 792 V
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

nr. 4
AMENDEMENT VAN HET LID GILL’ARD C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 31

Ontvangen 11 december 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat, kolom 3, wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 5 Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1 500 (x € 1000).

II

In artikel 5 Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1 500 (x € 1000).

Toelichting

Dit amendement beoogt de aanwending van € 1,5 miljoen binnen artikel 5.5 «Reproductieve gezondheid» ten behoeve van de productontwikkeling van hittebestendig oxytocine door een groep organisaties en bedrijven onder leiding van het WHO-departement Making Pregnancy Safer en BioConnection.

Oxytocine staat in de WHO lijst van priority medicines for Europe and the World. Het middel wordt gebruikt om de bloeding na de bevalling te stoppen. Bloedingen na de bevallingen is een van de grote doodsoorzaken van moedersterfte. De werking van oxytocine neemt af in tijd bij constant hoge temperatuur. De WHO schrijft dat deze vorm van oxytocine het leven van 125 000 vrouwen per jaar kan redden. Als voorwaarde bij het verstrekken van de financiering hoort dat er geen patent op hittestabiel oxytocine wordt aangevraagd en dat zorg wordt gedragen dat bedrijven die hittestabiel oxytocine gaan produceren dat middel beschikbaar stellen tegen een voor de afnemer (ontwikkelingsland) betaalbare prijs (bijvoorbeeld tiered pricing).

Millennium ontwikkelingsdoel 5 zegt dat aantal sterfte gevallen in 2015 met drie kwart moet zijn gedaald ten opzichte van 1990. In 1990 stierven 550 000 vrouwen per jaar in het kraambed. Dat is nu 530 000. Er zijn dus nauwelijks resultaten geboekt.

De dekking voor dit amendement wordt gevonden elders binnen artikel 5 van de begroting Buitenlandse Zaken.

Gill’ard

Ferrier

Wiegman-van Meppelen Scheppink


XNoot
1

Vervanging in verband met een wijziging van de ondertekening.