Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 december 2008
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Leveren inbreng