Kamerstuk 31780-42

Motie Van Gent c.s. over gelijke kansen en mogelijkheden voor nieuw in te stromen Wajong'ers

Dossier: Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning


31,3 %
68,7 %

PvdA

D66

CDA

Lid-Verdonk

VVD

CU

PvdD

PVV

SGP

SP

GL


31 780
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

nr. 42
MOTIE VAN HET LID VAN GENT C.S.

Voorgesteld 16 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het voorliggende wetsvoorstel Wajong als doelstelling heeft, het bevorderen van participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning;

overwegende, dat bij aanname van het wetsvoorstel Wajong er per 1 januari 2010 een onderscheid ontstaat tussen het huidige bestand en nieuw in te stromen Wajong’ers;

van mening, dat alle Wajong’ers dezelfde kansen en mogelijkheden moeten krijgen als het gaat om bevordering van participatie door werk en arbeidsondersteuning;

verzoekt de regering het huidige bestand Wajong’ers met behoud van rechten dezelfde kansen en mogelijkheden te bieden als de nieuw in te stromen Wajong’ers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Koşer Kaya

Ulenbelt