58,7 %
41,3 %

PvdA

CU

SGP

CDA

VVD

PVV

SP

Lid-Verdonk

PvdD

D66

GL


31 780
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

nr. 31
MOTIE VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN C.S.

Voorgesteld 16 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat Wajong’ers een verplicht werkaanbod krijgen;

overwegende, dat jongeren gemotiveerder zijn wanneer ze mede kunnen bepalen hoe hun traject er uit komt te zien;

overwegende, dat een jonggehandicapte, overeenkomstig artikel 5.5.2, ook een aanbod van concrete, algemeen geaccepteerde arbeid kan krijgen indien dat niet in het participatieplan wordt genoemd;

van mening, dat iedere Wajong’er erop mag kunnen rekenen dat inspraak mogelijk is ten aanzien van het werkaanbod;

verzoekt de regering het UWV op te dragen, ook in de situatie zoals bedoeld in artikel 5.5.2 een maatwerkaanbod te doen dat in het voortraject goed is afgestemd met de betrokken klant,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn

Spekman

Van Hijum