Kamerstuk 31728-7

Motie Elias c.s. over een onderzoek naar de inkomenseffecten voor ondernemers en de consequenties voor de werkgelegenheid

Dossier: Wijziging van de Winkeltijdenwet met het oog op inkadering van de bevoegdheid om vrijstelling te verlenen of een ontheffingsbevoegdheid toe te kennen in verband met de toeristische aantrekkingskracht van een gemeente


27,3 %
72,7 %

PvdA

SP

PVV

VVD

D66

CU

Verdonk

SGP

GL

PvdD

CDA


31 728
Wijziging van de Winkeltijdenwet met het oog op inkadering van de bevoegdheid om vrijstelling te verlenen of een ontheffingsbevoegdheid toe te kennen in verband met de toeristische aantrekkingskracht van een gemeente

30 914
Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwet

nr. 7
MOTIE VAN HET LID ELIAS C.S.

Voorgesteld 21 januari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat met de inperking van koopzondagen ondernemers, met name in de grensstreek, geconfronteerd worden met een ongelijk speelveld ten opzichte van ondernemers over de Nederlandse grens;

overwegende, dat met de inperking van de koopzondagen werkgelegenheid onder druk kan komen te staan;

verzoekt de regering een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de inkomenseffecten voor ondernemers en de consequenties voor de werkgelegenheid bij inperking van koopzondagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Elias

Van der Ham

Graus

Van Gent