Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 24 november 2009
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Motie
Motie
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Amendement
Brief regering
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Motie
Motie
Motie
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Behandelen [en afdoen]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport