Gepubliceerd: 21 januari 2009
Indiener(s): Dion Graus (PVV)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden economie handel ondernemen werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31728-6.html
ID: 31728-6

20,7 %
79,3 %

GL

D66

PVV

Verdonk

CU

SP

VVD

CDA

PvdA

SGP

PvdD


31 728
Wijziging van de Winkeltijdenwet met het oog op inkadering van de bevoegdheid om vrijstelling te verlenen of een ontheffingsbevoegdheid toe te kennen in verband met de toeristische aantrekkingskracht van een gemeente

30 914
Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwet

nr. 6
MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 21 januari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering het zelfbeschikkingsrecht mogelijk te maken voor mkb’ers over openstelling van hun bedrijven op zondagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus