31 108
Voorstel van de leden Wilders en Fritsma tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verbod op het dragen van boerka’s of nikaabs op een openbare plaats (boerkaverbod)

nr. 6
WIJZIGING VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING

Ontvangen 15 november 2007

In de memorie van toelichting wordt de volgende wijziging aangebracht:

De zinsnede «in de openbare ruimte» wordt telkens vervangen door: op een openbare plaats.

Toelichting

Het advies van de Raad van State heeft aanleiding gegeven tot boven- vermelde wijziging.

Wilders

Fritsma