31 108
Voorstel van de leden Wilders en Fritsma tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verbod op het dragen van boerka’s of nikaabs in de openbare ruimte (boerkaverbod)

nr. 5
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 15 november 2007

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In het opschrift en de considerans wordt «in de openbare ruimte» telkens vervangen door: op een openbare plaats.

Toelichting

Het advies van de Raad van State heeft aanleiding gegeven tot bovenvermelde wijziging.

Wilders

Fritsma