Kamerstuk 28102-6

Voorstel van wet van de leden Arib en Van Vliet tot instelling van een Kinderombudsman; Brief Houdende Intrekking van het Wetsvoorstel

Dossier: Voorstel van wet van het lid Arib tot instelling van een Kinderombudsman


28 102
Voorstel van wet van het lid Arib tot instelling van een Kinderombudsman

nr. 6
BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 30 juni 2009

Bij de Kamer is nog aanhangig het initiatiefwetsvoorstel tot instelling van een Kinderombudsman (28 102).

Omdat ik inmiddels een nieuw initiatief over hetzelfde onderwerp aanhangig heb gemaakt (31 831), trek ik het eerdere initiatiefwetsvoorstel hierbij in.

Arib