Kamerstuk 28102-4

Voorstel van wet van de leden Arib en Van Vliet tot instelling van een Kinderombudsman; Brief waarin het lid Arib meedeelt dat zij de verdere verdediging van dit wetsvoorstel op zich neemt

Dossier: Voorstel van wet van het lid Arib tot instelling van een Kinderombudsman


28 102
Voorstel van wet van de leden Arib en Van Vliet tot instelling van een Kinderombudsman

nr. 4
BRIEF VAN HET LID ARIB

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 19 april 2007

Hierbij deel ik u mede dat nu mevrouw Van Vliet de Kamer heeft verlaten ik de verdere verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel op mij zal nemen.

Arib