Kamerstuk 28102-1

Voorstel van wet van de leden Arib en Van Vliet tot instelling van een Kinderombudsman; Geleidende brief bij het wetsvoorstel

Dossier: Voorstel van wet van het lid Arib tot instelling van een Kinderombudsman


28 102
Voorstel van wet van de leden Arib en Van Vliet tot instelling van een Kinderombudsman

nr. 1
GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 6 december 2001

Hierbij doen wij u overeenkomstig artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot instelling van een Kinderombudsman.

De toelichtende memorie die het voorstel van wet vergezelt bevat de gronden waarop het rust.

Arib

Van Vliet