Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 20 juni 2023
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Amendement
Amendement
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Brief regering
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Ter informatie
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Agenderen - wetgevingsoverleg
Ter bespreking (procedurevergadering)
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Brief regering