Gepubliceerd: 12 juni 2023
Indiener(s): Renske Leijten
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36352-9.html
ID: 36352-9
Wijzigingen: 36352-17

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 12 juni 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel F, wordt in het voorgestelde artikel 2.11a, eerste lid, aanhef, «ambtshalve» vervangen door «op aanvraag».

II

In artikel I, onderdeel F, wordt in het voorgestelde artikel 2.11b, eerste lid, aanhef, en tweede lid, aanhef, «ambtshalve» telkens vervangen door «op aanvraag».

III

In artikel I, onderdeel H, wordt het voorgestelde artikel 2.13a als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «Tegemoetkoming» vervangen door «Aanvraag voor tegemoetkoming» en vervalt «op aanvraag».

2. In onderdeel a wordt «; en» vervangen door «en doet dit via een daartoe door de Belastingdienst/Toeslagen ter beschikking gesteld formulier.»

3. De dubbele punt aan het slot van de aanhef, onderdeelsaanduiding «a.» en onderdeel b vervallen.

Toelichting

Dit amendement beoogt dat kinderen van ex-partners aangemeld moeten worden voor de kindregeling wanneer de ex-partner erkend wordt. Hiermee wordt voorkomen dat kinderen die geen enkele weet of schade hebben gehad van het toeslagenschandaal automatisch een compensatiebedrag ontvangen als de ex-partner gedupeerd is.

Indiener kiest hiermee dezelfde weg die de regering kiest voor overleden kinderen in gezinnen die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal.

Leijten