Stemming

Motie van het lid Leijten over kwijtschelding van (studie)schulden van jongvolwassen kinderen die vallen onder de kindregeling

44,3 %
55,0 %


Omtzigt

JA21

GL

Groep Van Haga

Volt

BBB

PvdA

PvdD

VVD

SGP

Fractie Den Haan

SP

CDA

DENK

FVD

BIJ1

PVV

D66

CU


Nr. 16 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 juni 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de kindregeling geen toegang geeft tot de volledige ondersteuning van gemeenten of het kwijtschelden van publieke schulden, en overname van private schulden biedt;

constaterende dat meerdere kinderen studieschulden zijn aangegaan om hun ouders financieel te ondersteunen;

constaterende dat meerdere kinderen hun opleiding hebben gestopt om via inkomen uit werk hun ouders financieel te ondersteunen en hun opleiding willen hervatten;

verzoekt de regering mogelijk te maken dat (jong)volwassen kinderen die vallen onder de kindregeling toegang krijgen tot kwijtschelding van aangegane (studie)schulden en ze de mogelijkheid te bieden – al dan niet via de gemeente – om hun gestaakte opleidingen af te maken en die te vergoeden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten


Motie van het lid Leijten over kwijtschelding van (studie)schulden van jongvolwassen kinderen die vallen onder de kindregeling

2023-06-12
Dossier: 36352
Indiener(s): Renske Leijten
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36352-16.html