Wetsvoorstel 36306 - 15 februari 2023
Indiener: Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 23 april 2024
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Ter informatie
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Ter informatie
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
Voorstel van wet