Wetsvoorstel 36306 - 15 februari 2023
Indiener: Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 22 maart 2023 om 14:00 uur
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
Voorstel van wet