Wetsvoorstel 36120-XV - 25 mei 2022
Indieners: Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU), Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds centraal vastgesteld op 14 juni 2022 te 1400 uur
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd