Wetsvoorstel 36120-XV - 25 mei 2022
Indieners: Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA), Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 juli 2022
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Ter informatie
Ter informatie
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Amendement
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd