Kamerstuk 36120-XV-3

Amendement van het lid Wilders over middelen voor het verhogen van de inkomensondersteuning AOW

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Gepubliceerd: 10 juni 2022
Indiener(s): Geert Wilders (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36120-XV-3.html
ID: 36120-XV-3

26,0 %
74,0 %

PvdA

VVD

Omtzigt

DENK

Groep Van Haga

BIJ1

Fractie Den Haan

Volt

JA21

SP

D66

BBB

PvdD

CU

FVD

SGP

GL

CDA

PVV


Nr. 3 AMENDEMENT VAN HET LID WILDERS

Ontvangen 10 juni 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 8 Oudedagsvoorziening van de begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement verhoogt de inkomensondersteuning AOW van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 met 25 euro per maand, zodat het totale bedrag 51,38 euro per maand bedraagt.

Deze verhoging van de Inkomensondersteuning AOW wordt begroot op 0,5 miljard euro. De dekking wordt gevonden in de gelden van het Stikstoffonds en Klimaatfonds.

Wilders