Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is reeds centraal vastgesteld op 14 juni 2022
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd