Stemming

Amendement van het lid Bisschop over compensatie voor de kottervisserij

22,0 %
78,0 %


Groep Van Haga

GL

VVD

PvdD

DENK

PvdA

BIJ1

CU

Fractie Den Haan

PVV

CDA

SP

Omtzigt

BBB

Volt

FVD

JA21

D66

SGP


Nr. 4 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 14 juni 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken wordt het ontvangstenbedrag verhoogd met € 10.000 (x € 1.000).

II

In artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10.000 (x € 1.000).

Toelichting

Door de hoge gasolieprijzen ligt de helft van de Nederlandse kottervloot aan de kant. Dat betekent grote problemen voor de bedrijven en gezinnen die van deze visserij afhankelijk zijn en voor de keten en lokale gemeenschappen erachter. Het belemmert ook de mogelijkheden om te investeren in verduurzaming van de visserij. Daarbij komt dat de mogelijkheid om via de pulskor enorme brandstofbesparing te realiseren door de overheid ontnomen is. De Europese Unie biedt ruimte voor compensatie van deze hoge prijzen tot 35.000 euro per bedrijf, waarbij ook middelen vanuit de Europese Visserijfondsen aangesproken mogen worden. Zowel België, Duitsland en Frankrijk hebben inmiddels gekozen voor compenserende maatregelen voor hun visserijbedrijven. Dat zet Nederlandse bedrijven op achterstand. De indiener stelt voor om 10 miljoen euro te onttrekken aan de begrotingsreserve visserij (stand per 1/1/2022 op basis van de begroting voor 2022 was 25,6 miljoen euro, waarvan 35% juridisch verplicht) en te reserveren voor een compensatieregeling voor de visserij. Daarbij kan in overleg met de sector gekozen worden voor compensatie per liter gasolie zoals in Frankrijk of voor een compensatiebedrag per bedrijf zoals in Duitsland. Vanuit de BAR-regelingen en de middelen voor het Noordzeeakkoord blijven voldoende middelen beschikbaar voor sanering en innovatie.

Bisschop


Amendement van het lid Bisschop over compensatie voor de kottervisserij

2022-06-14
Dossier: 36120-XIV
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36120-XIV-4.html