Wetsvoorstel 35925-IV - 21 september 2021
Indiener: Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 december 2021
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)