Gepubliceerd: 3 december 2021
Indiener(s): Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-IV-32.html
ID: 35925-IV-32

Nr. 32 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 3 december 2021

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2022 komt te luiden:

Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

224.999

423.016

34.588

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Versterken rechtsstaat

80.415

80.415

0

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

74.575

74.575

0

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

41.000

239.017

34.588

8

Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

4.933

4.933

0

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

6

Apparaat

21.665

21.665

0

7

Nog onverdeeld

2.411

2.411

0

Toelichting

Algemeen

In deze nota van wijziging worden drie wijzigingen op de ontwerpbegroting 2022 doorgevoerd. Dit zijn de verlaging van de rentevoordeellening aan Aruba, toevoeging van de middelen van het landspakket Sint Maarten en mogelijke liquiditeitssteun in 2022 aan de landen.

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Artikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

Landspakket Sint Maarten

Bij tweede suppletoire begroting 2021 zijn middelen voor het versterken van de financiële kolom (landspakket A.1) en de modernisering van de Belastingdienst (landspakket C.4) van Sint Maarten, aan de begroting 2021 toegevoegd. In deze nota van wijziging wordt de meerjarige dotatie verwerkt. Dit besluit is eerder gecommuniceerd (Kamerstukken II 2020/21, 35 420, nr. 203).

Artikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Verlaging rentevoordeel Aruba

Op basis van de risicoregeling vallen de totale kasuitgaven van de rentevoordeellening aan Aruba € 5,3 mln. lager uit. Voor 2021 is dit € 1,8 mln., die per tweede suppletoire begroting is verwerkt. Voor 2022 is dit € 3,5 mln.

Reservering liquiditeitslening Aruba, Sint Maarten en Curaçao 2022

Omdat de Coronapandemie nog niet ten einde is en het verloop daarvan onzeker is, hebben de Landen in 2022 mogelijk nog liquiditeitssteun nodig. Verstrekking van toekomstige tranches en de hoogte ervan is afhankelijk van politieke besluitvorming in de RMR op basis van advies van het College financieel toezicht over de liquiditeitsbehoefte en de mate waarin de Landen voldoen aan de bij de vorige tranche steun gestelde set voorwaarden. Om na besluitvorming eventuele liquiditeitssteun in 2022 rechtmatig te verstrekken, wordt in de nota van wijziging een raming voor 2022 aan de begroting toegevoegd, ter grootte van 10% van de totaal in 2021 verstrekte liquiditeitssteun aan elk land.

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen ontwerpbegroting 2022 vóór nota van wijziging, de mutaties en de standen ontwerpbegroting 2022 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Tabel 2 Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

               

1

Versterken rechtsstaat

           
 

Stand vóór nota van wijziging

23.111

80.415

58.414

58.773

82.379

82.379

 

Stand na nota van wijziging

23.111

80.415

58.414

58.773

82.379

82.379

               

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

           
 

Stand vóór nota van wijziging

77.710

65.357

59.255

48.105

43.605

43.605

 

Landspakket Sint Maarten

0

9.218

2.878

249

249

249

 

Stand na nota van wijziging

77.710

74.575

62.133

48.354

43.854

43.854

               

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

           
 

Stand vóór nota van wijziging

908.154

0

1

0

0

0

 

Reservering liquiditeitslening Aruba 2022

0

23.000

0

0

0

0

 

Reservering liquiditeitslening Curaçao 2022

0

12.000

0

0

0

0

 

Reservering liquiditeitslening Sint Maarten 2022

0

6.000

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

908.154

41.000

1

0

0

0

               

8

Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

           
 

Stand vóór nota van wijziging

7.516

4.933

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

7.516

4.933

0

0

0

0

               

6

Apparaat

           
 

Stand vóór nota van wijziging

23.669

21.665

21.218

20.900

20.900

20.900

 

Stand na nota van wijziging

23.669

21.665

21.218

20.900

20.900

20.900

               

7

Nog onverdeeld

           
 

Stand vóór nota van wijziging

13.199

2.411

3.304

3.266

3.266

3.266

 

Stand na nota van wijziging

13.199

2.411

3.304

3.266

3.266

3.266

               
 

Totaal Koninkrijksrelaties

           
 

Stand voor nota van wijziging

1.053.359

174.781

142.192

131.044

150.150

150.150

 

Landspakket Sint Maarten

0

9.218

2.878

249

249

249

 

Reservering liquiditeitslening Aruba 2022

0

23.000

0

0

0

0

 

Reservering liquiditeitslening Curaçao 2022

0

12.000

0

0

0

0

 

Reservering liquiditeitslening Sint Maarten 2022

0

6.000

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

1.053.359

224.999

145.070

131.293

150.399

150.399

Tabel 3 Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

               

1

Versterken rechtsstaat

           
 

Stand vóór nota van wijziging

23.111

80.415

58.414

58.773

82.379

82.379

 

Stand na nota van wijziging

23.111

80.415

58.414

58.773

82.379

82.379

               

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

           
 

Stand vóór nota van wijziging

76.710

65.357

59.255

48.105

43.605

43.605

 

Landspakket Sint Maarten

0

9.218

2.878

249

249

249

 

Stand na nota van wijziging

76.710

74.575

62.133

48.354

43.854

43.854

               

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

           
 

Stand vóór nota van wijziging

763.670

201.517

28.517

28.517

28.517

28.517

 

Verlaging Rentevoordeel Aruba

0

– 3.500

0

0

0

0

 

Reservering liquiditeitslening Aruba 2022

0

23.000

0

0

0

0

 

Reservering liquiditeitslening Curaçao 2022

0

12.000

0

0

0

0

 

Reservering liquiditeitslening Sint Maarten 2022

0

6.000

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

763.670

239.017

28.517

28.517

28.517

28.517

               

8

Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

           
 

Stand vóór nota van wijziging

7.516

4.933

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

7.516

4.933

0

0

0

0

               

6

Apparaat

           
 

Stand vóór nota van wijziging

23.669

21.665

21.218

20.900

20.900

20.900

 

Stand na nota van wijziging

23.669

21.665

21.218

20.900

20.900

20.900

               

7

Nog onverdeeld

           
 

Stand vóór nota van wijziging

13.199

2.411

3.304

3.266

3.266

3.266

 

Stand na nota van wijziging

13.199

2.411

3.304

3.266

3.266

3.266

               
 

Totaal Koninkrijksrelaties

           
 

Stand voor nota van wijziging

907.875

376.298

170.708

159.561

178.667

178.667

 

Landspakket Sint Maarten

0

9.218

2.878

249

249

249

 

Verlaging Rentevoordeel Aruba

0

– 3.500

0

0

0

0

 

Reservering liquiditeitslening Aruba 2022

0

23.000

0

0

0

0

 

Reservering liquiditeitslening Curaçao 2022

0

12.000

0

0

0

0

 

Reservering liquiditeitslening Sint Maarten 2022

0

6.000

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

907.875

423.016

173.586

159.810

178.916

178.916

Tabel 3 Meerjarige doorwerking ontvangsten (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

               

1

Versterken rechtsstaat

           
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

0

               

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

           
 

Stand vóór nota van wijziging

502

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

502

0

0

0

0

0

               

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

           
 

Stand vóór nota van wijziging

34.661

34.588

31.068

30.950

30.950

30.950

 

Stand na nota van wijziging

34.661

34.588

31.068

30.950

30.950

30.950

               

8

Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

           
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

0

               

6

Apparaat

           
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

0

               

7

Nog onverdeeld

           
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

0

               
 

Totaal Koninkrijksrelaties

           
 

Stand voor nota van wijziging

35.163

34.588

31.068

30.950

30.950

30.950

 

Stand na nota van wijziging

35.163

34.588

31.068

30.950

30.950

30.950

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren