Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 10 februari 2022
Status: Aangenomen (101-38)
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Ter informatie
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief lid / fractie
Brief lid / fractie
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (initiatiefwetgeving)
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Brief lid / fractie
Ter informatie
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)