Gepubliceerd: 20 april 2021
Indiener(s): Rob Jetten (D66)
Onderwerpen: ziekten en behandelingen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35737-4.html
ID: 35737-4

Nr. 4 BRIEF VAN HET LID JETTEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 april 2021

Hierbij deel ik u mede dat, gelet op het vertrek van mevrouw Pia Dijkstra uit de Kamer, ik de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel overneem.

Jetten