Wetsvoorstel 35570-XVII - 15 september 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Reeds geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen dd 29 september 2020
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)