Wetsvoorstel 35570-XVII - 15 september 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 december 2020
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)