Wetsvoorstel 35570-I - 15 september 2020
Indiener: Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 december 2020
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)