Wetsvoorstel 35426 - 31 maart 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 22 september 2020
Status: Aangenomen
Verslag van een wetgevingsoverleg
Stemmen - aangenomen
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief regering
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)