Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 februari 2020 om 1000 uur
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
Agenderen - technische briefing
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)