Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 9 juni 2020
Status: Aangenomen
Brief regering
Verslag van een wetgevingsoverleg
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Brief regering
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
Agenderen - technische briefing
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)