Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 14 februari 2023
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Agenderen - plenair debat
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Brief regering