Stemming

Goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014 (Trb. 2019, 92)

80,7 %
18,7 %


SGP

BIJ1

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

FVD

CU

Volt

CDA

VVD

PVV

JA21

SP

BBB

DENK

PvdD

PvdA

GL

Omtzigt

D66