Nr. 3 BRIEF VAN HET LID EMIEL VAN DIJK C.S.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 december 2019

Overeenkomstig artikel 127 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en ingevolge artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, verzoeken onderstaande leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal hierbij om Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014; Wenen, 1 juni 1993 (Kamerstuk 35 332) voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen.

Emiel van Dijk

Wilders

Agema

Maeijer

Markuszower

Martin Bosma

Madlener

Tony van Dijck

Helder

Beertema

De Graaf

Graus

De Roon

Van Weerdenburg

Edgar Mulder

De Jong

Popken

Kops

Van Aalst

Jansen

Krol

Sazias

Van Brenk

Van Otterloo

Van der Staaij

Bisschop

Stoffer

Baudet

Hiddema

Van Haga