Wetsvoorstel 35300-V - 17 september 2019

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 5 december 2019
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Verslag van een notaoverleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Brief regering
Amendement
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)