Wetsvoorstel 35300-IIA - 17 september 2019
Indiener: Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, viceminister-president ) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 december 2019
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)