Stemming

Motie van de leden Van der Molen en Geurts over het aanbod van Nederlandse (streek)producten in de restaurants van de Tweede Kamer

98,7 %
1,3 %


PvdD

GL

CDA

SGP

CU

Van Haga

DENK

VVD

FvD

PvdA

PVV

SP

D66

vKA

50PLUS


Nr. 6 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN GEURTS

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Nederlandse land- en tuinbouw in alle seizoenen een smakelijk en in alle opzichten verantwoord assortiment produceren;

verzoekt het presidium, te bevorderen dat het aanbod van Nederlandse (streek)producten in de restaurants van de Tweede Kamer wordt verruimd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Molen

Geurts


Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2020

2019-11-21
Dossier: 35300-IIA
Indiener(s): Harry van der Molen (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-IIA-6.html