Stemming

Motie van de leden Van der Molen en Geurts over het aanbod van Nederlandse (streek)producten in de restaurants van de Tweede Kamer

98,7 %
1,3 %


PvdA

CDA

PvdD

PVV

D66

vKA

VVD

FvD

Van Haga

GL

SP

50PLUS

DENK

SGP

CU


Nr. 6 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN GEURTS

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Nederlandse land- en tuinbouw in alle seizoenen een smakelijk en in alle opzichten verantwoord assortiment produceren;

verzoekt het presidium, te bevorderen dat het aanbod van Nederlandse (streek)producten in de restaurants van de Tweede Kamer wordt verruimd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Molen

Geurts


Motie van de leden Van der Molen en Geurts over het aanbod van Nederlandse (streek)producten in de restaurants van de Tweede Kamer

2019-11-21
Dossier: 35300-IIA
Indiener(s): Jaco Geurts (CDA), Harry van der Molen (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-IIA-6.html