Wetsvoorstel 35233 - 27 juni 2019
Indieners: Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (D66), Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 december 2019
Status: Aangenomen
Ter informatie
Stemmen - aangenomen
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd