Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op vrijdag 14 december 2018 te 1200 uur