Wetsvoorstel 34971 - 19 juni 2018

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 oktober 2019
Status: Aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Amendement
Aanmelden voor plenaire behandeling
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd