Stemming

Motie van de leden Van den Berg en Veldman over een praktische uitvoeringstoets naast een statutaire toets door de NZa

100,0 %
0,0 %


SP

PVV

VVD

CU

GL

FVD

SGP

D66

CDA

PvdD

Van Haga

PvdA

vKA

DENK

50PLUS


Nr. 21 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN VELDMAN

Voorgesteld 2 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de rol van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bij handhaving van de Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar beperkt is tot het uitvoeren van een formele toets;

overwegende dat de NZa toetst of de verzekerdeninspraak statutair geborgd is en niet of de uiteindelijke samenstelling van de daadwerkelijke vertegenwoordiging representatief is;

van mening dat dit niet voldoende is om daadwerkelijk de werking van deze wet en de inspraak van verzekerden te toetsen;

verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk in overleg te gaan met de NZa over de mogelijkheden om naast een statutaire toetsing ook een praktische uitvoeringstoets uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg

Veldman


Motie van de leden Van den Berg en Veldman over een praktische uitvoeringstoets naast een statutaire toets door de NZa

2019-10-02
Dossier: 34971
Indiener(s): Hayke Veldman , Joba van den Berg-Jansen
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34971-21.html