Wetsvoorstel 34824 - 17 november 2017

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 24 april 2018
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd